Hurv! – KRCD 15

Låtar från Särna

Jag träffade Olmorts Erik Olsson, eller Spak Erik som folk mest kallade honom, första gången 1970. Han var den då störste representanten för Särnaspelet och samtidigt fjärde generationen i rakt nedstigande led far-son i den kanske mest betydande spelmanssläkten i Särna, Olmortssläkten. Närmast hade han sina låtar efter sin far, storspelmannen Olmorts eller Spak Olof Svensson, ”Spaken”.

Det blev flera besök hos Olmorts Erik på hans ålders höst – han var 81 år fyllda när jag för första gången besökte honom där på ålderdomshemmet. 1975 var sista gången jag såg honom. Och allt detta känns nästan som en dröm nu – att jag haft denna förmån, verkligen fått uppleva detta… allt som åren löper undan, tidsavståndet växer och ”den gamla goda tiden” får mer och mer av sagans strålglans.

Jag önskar att den här utgåvan skall vara en hyllning till Olmorts Erik för hans musikalitet, låtkunnande och den generositet han visade mig som grön och nybakad spelman. Och att den skall bli mitt bidrag till pånyttfödelsen för Särnamusiken, en av de verkligt stora folkmusikdialekterna i Sverige.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com