Ekor Anders Spelar och Berättar – KRCD 39

Ekor Anders Andersson

Ekor Anders Andersson (1898-1983) var bonde från Evertsberg, Ävdalens socken i norra Dalarna, där han bodde hela sitt liv.

Fadern trallade de gamla låtarna, Anders började spela på ett munspel när han var smågrabb och kom till fiolen i 20-årsåldern. Bland sina förebilder och läromästare nämner han främst Pål Karl Persson (f. 1857). Så småningom började han också komponera egna låtar i gammal stil men med en tydlig personlig särprägel.

Han var inte bara intresserad av de gamla spelmännen och deras låtarna utan började tidigt att samla berättelser och skrönor.

I början av 1970-talet, när folkmusiken upplevde en renässans, blev han uppmärksammad av den unga generationen som sökte förebilder för att lära sig traditionellt spel. Han blev en av de mest betydande läromästarna för en mängd unga folkmusikadepter.

1976 tilldelades han den högsta utmärkelsen från den mer officiella spelmansrörelsen, Zorn-märket i guld.
1983, samma år som Ekor Anders avled vid 85 års ålder, fick han Älvdalens kulturpris.

Skapandet!

Inspelningarna vi hör här är gjorda av Ekor Anders själv i mitten av 1950-talet. De gjordes ursprungligen på en trådspelare, men dessa originalinspelningar är förkomna. Ekor Anders gjorde själv överföringen till rullband och förmodligen var utrustningen ganska primitiv, kanske kopian gjordes via mikrofon. Dessutom har rullbandskopian åldrats så att ljudet försämrats ytterligare. Lyssnaren får därför ha överseende med ljudkvaliteten.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com