Mayumi Kamata: Hinrich Philip Johansen, Sonator för Cembalo – KRCD 40

Mayumi Kamata

Mayumi Kamata är född i Japan. Efter musikpedagogisk examen i piano flyttade hon till Europa för att utveckla sitt speciella intresse – barockmusik och cembalo. 1980 började hon studera cembalo vid Sweelinck Conservatorium i Amsterdam för Anneke Uittenbosch och Ton Koopman. Hon tog sitt solistdiplom 1985.

Mayumi Kamata är bosatt i Stockholm sedan 1985 och konserterar som solocembalist och kammarmusiker. Hon är även cembalolärare och instuderare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm sedan 1992.

Hinrich Philip Johnsen

Hinrich Philip Johnsen var klaverspelare i hovkapellet som hertig Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp tog med sig när han 1743 valdes till svensk kronprins. Han var organist i Klara församling från 1745 till sin död, och var lärare till drottning Lovisa Ulrika.

De cembalosonator som samlats på denna skiva kan sägas ge en god bild av den musikstil mellan barock och klassicism som Johnsen företrädde.

Den tresatsiga sonatan i a-moll blev publicerad i Nürnberg 1757 av förläggaren J. U. Haffner i ett samlingsverk med VI sonates pour le clavecin d’autant de plus célèbres compositeurs, något som visar att han som tonsättare även hade ett visst internationellt renommé.

Genom sin spelmässigt tacksamma och smått virtuosa karaktär påminner de sex ensatsiga sonatorna om Domenico Scarlattis sonator, som man vet att Johnsen väl kände till. Enligt företalet till 24 Oder år 1754 skulle abonnenterna kunna vänta sig en uppsättning Claver-Sonater och dessa sonator kan ha skrivits just under 1750-talets första hälft.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com