Gästrikelåtar och lite till – KRCD 22

Gunnar Persson

Gunnar Persson betraktas som en av våra absolut främsta uttolkare av den stil som Carl Jularbo lanserade, och på den har skivan ges åtskilliga prov på låtar ur jularbotraditionen, spelade med ett speciellt sug och en tyngd som få är mäktiga – Gunnar träffade f.ö. Carl Jularbo vid några tillfällen.

Men något som också gör Gunnar unik som dragspelare är hans stora repertoar av äldre dragspelslåtar från den tid då magdeburgerspelen trakterades på dansbanor, vid vägskäl och på logar.

Låtarna har snappats upp via äldre traditionsbärare, i regel i hemtrakterna i Gästrikland, men också i samband med en 35 år lång och ännu pågende verksamhet som dansspelman.

Forutom bevarandet av de äldre dragspelslåtarna och jularbotraditionen komponerar Gunnar själv en hel del. Åtskilliga melodier hat kommit till efter pensionen från anställningen vid Sandvikens kommun 1999.

Anders Larsson

Anders Larsson och Gunnar borjade spela ihop c:a 1988. Anders var då i femtonarsåldern och sedan länge betraktad som något av ett underbarn på instrumentet dragspel.

Han är född at 1973 Stora Tuna i Dalarna, och säger sig ha blivit biten av dragspelsmusiken redan som fyraåring. En bidragande orsak var ett uppdagande av den då mycket populäre dragspelaren Leif ”Pepparn” Persson, som Anders besåg i Borlänge tillsammans med sin dragspelsintresserade far. Samma år fick han sitt första instrument, ett pianodragspel i liten modell – pianodragspelet har därför kommit att bli ett huvudinstrument.

Som femåring debuterade Anders i radio och gjorde ett år senare ett framträdande i TV-programmet ”Nygammalt”. Som tonåring erövrade han vid tre tillfällen första pris vid dragspels-tävlingar.

Efter att till en början ägnat sig åt Frosinis och Ragnar Sundquists repertoar började Anders intressera sig for jularborepertoaren, och även for dragspelsswing i Nisse Linds anda.

Som dragspelare har Anders Larsson inte bara en blandande teknik, han har även en alldeles speciell formåga att tillägna sig äldre stilarter. Utan att blinka kan han exempelvis växla från danstakt à la Jularbo till konsertant musik av Ragnar Sundquists märke, for att raskt övergå till halsbrytande Nisse Lind-improvisationer som skulle få många av de gamla swingmästrarna air bli gröna av avund.

I samspelet med Gunnar är det Anders som står för de improviserade andrastämmorna. Gunnars jularbotakt och Anders fantasifulla och stillsäkra uppbackning – det blir dragspelsduett av förnämsta märke!

Medverkar på album

  • Gunnar Persson, en-, två- och femradigt dragspel – 16 solo-spår
  • Anders Larsson, enradigt och pianodragspel – 3 solo-spår
  • Duetter – 9 spår
Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com