Hopp Tussilunta – KRCD 18

En levande spelmanstradition

Denna inspelning är en fristående fortsättning av ”HURV! – KRCD 15” från 1991 med solospel av Anders Rosén.

Den här skivan skiljer sig en del från den förra, först och främst genom Per-Olof Molls medverkan. Per-Olof var nära bekant till Spak Erik och lärde sig det mesta av dennes repertoar av äldre låtar. Han var dessutom spelkamrat till Skår Arvid under flera år (de hörs tillsammans på LP:n Särnalåtar grovt och grant, från 1981). En annan viktig skillnad är att de flesta av Per-Olofs låtar, ungefär halva skivan, framförs i samspel. Samspelsformerna är de traditionella, i synnerhet ackordsekundering och ”grovt och grant”, d.v.s. att låten spelas i parallella oktaver, ett spelsätt som mycket förknippas med gränstrakterna.

Anders Rosén medverkar dels som Per-Olofs kompspelare, dels som solist på andra halvan av skivan. Även om samspel var långt ifrån ovanligt bars onekligen denna musikform för det mesta fram av den ensamme spelmannen. Många av låtarna går på vallåtsskalor där intonationen av vissa tonsteg kan skifta rätt fritt och på ett nyckfullt vis. Andra variationer – någon gång rent av låtarnas form – kan också vara omöjliga att förutse för en medspelare. Spak Erik var en av Anders viktigaste källor under 70-talet, när det gällde att hitta tillbaka till äldre spelsätt.

Kalle Almlöf medverkar på några låtar som sekundfiolist. Kalle är förmodligen den spelman som kan spela flest daladialekter med perfekt stilkänsla. Det har gjort honom till en eftersökt spelkamrat i både Öster- och Västerdalarna.

Samtliga låtar på skivan kommer ur den levande gehörstraditionen från Särna, en av landets verkligt stora speldialekter. Vi har strävat efter att återge dem så troget vi kan.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com