Stamp, tramp och långkut – KRLP2

Text om albumet kommer att uppdateras inom kort

Text saknas.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com