Pastoral Music From Malung – KRCD 26

Fädbodmusik från Malung

Under arbetet med den här skivan med locklåtar har många tankar farit genom huvudet och många känslor passerat genom hjärtat. Vad som mest slagit mig är den positiva effekt den här musiken har för lynnet. Det är inte bara så att detta är en av världens mest särpräglade – och vågar man säga vackraste? – musikformer: Det är också så att man formligen hamnar mitt i en våg av varma och godhjärtade känslor genom sången. Det är människor som sjunger och talar till sina kära skyddslingar, husdjuren, och gör det på ”djurens språk”, ett språk som korna, getterna och fåren genom århundraden lärt sig förstå. Språket påminner inte så lite om hur en moder talar till och sjunger för sina småbarn. Och det var nog även så dessa kvinnor och män såg sina djur när de ledd dem i vall.

Ursprunget till vallmusiken är höjt i dunkel, allt vi vet är att den är mycket gammal. Musikforskaren Carl-Allan Moberg ville rent av placera det i forntiden och i den urgermanska trollsången. Denna magiska sång kallades ”galder” och Moberg menar att våra nutida benämningar på den som ”kauka” och ”köla”, etymologiskt egentligen går tillbaka till denna ”galder”, som i sin tur anspelar på tuppens galande.

Det har blivit vanligt att anlägga ett lätt feministiskt perspektiv på vallmusiken. Otvivelaktigt har det blivit så att det mest har varit kvinnor som använt den i sitt dagliga arbete med husdjuren. Redan för hundratals år sedan stiftades lagar mot manliga vallhjon eftersom de ibland kunde vara en komplikation.

Men redan att det behövde stiftas sådana lagar visar att det var vanligt med manspersoner som gick i vall. Och i skogslänen var det tills nyligen vanligt att pojkar fick hjälpa till med dessa sysslor och naturligtvis använde de då samma verktyg som kvinnorna, nämligen rösten och sången – det var ju det språk djuren förstod. Ett par av skivans mest minnesvärda inslag framförs av män, men merparten parten av de medverkande är naturligtvis kvinnor.

I urvalet har prioritet givits för de äldsta kända inspelningarna. Samtliga medverkande var vid inspelningstillfället verksamma i den miljö där vallmusiken hör hemma och flera är inspelade just under arbetet. Häftet omfattar 20 sidor värdefulla anteckningar på vardera svenska och engelska, samt sällsamma arkivfoto från Malung socknens fäbodar.

Spår från albumet kommer inom snar framtid finnas här.

Alla plattor är tillgängliga på postorder, är du intresserad kontakta mig här eller på hurv@hurv.com

Favicon-Logoimg
  • Hurv@hurv.com